Smart beta: הטרנד החם ביותר בעולם המדדים

מדדי ה- Smart beta מכניסים לראשונה בישראל רכיב אקטיבי לשוק הפסיבי של הקרנות המחקות , ומנצלים פקטורים מרכזיים בשוק ההון לצורך מיצוי התשואה מהשוק

כבר עשרות שנים מראים מחקרים שונים כי מעטים הם מנהלי השקעות אשר מצליחים להכות לאורך זמן את התשואות הממוצעות בשוק ההון, שהן למעשה המדדים. היום כבר ברור כי היכולת לנבא לאורך זמן אילו מניות ישיגו את התשואה הגבוהה יותר ומהי הנקודה שבה מתהפכת המגמה, היא מעל לכוחו של המשקיע הרגיל.